תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות, ניהולו ופיתוחו.
התעריף הביתי נקבע על פי מספר הנפשות במשק.

התעריפים המעודכנים לתאריך 1/7/19:

ביתי א'
(לפי 3.5 מ"ק לנפש לחודש)
ביתי ב'
(מעבר להקצאת מחיר א')
חקלאי א'
(מחיר לפי הקצבה)
כללי/תעשייה גינון מתוכנן
3.0240 ש"ח 8.2162 ש"ח 2.1470 ש"ח  7.6162 ש"ח 6.0385 ש"ח

 

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • בחלק מהישובים ישנם הסדרים שונים (חקלאות תעשייה), הנתונים הנ"ל אינם מחייבים.