תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות, ניהולו ופיתוחו.
התעריף הביתי נקבע על פי מספר הנפשות במשק.

התעריפים המעודכנים לתאריך 1/7/2021:

ביתי א'
(לפי 3.5 מ"ק לנפש לחודש)
ביתי ב'
(מעבר להקצאת מחיר א')
חקלאי א'
(מחיר לפי הקצבה)
כללי/תעשייה
מעל 15000 קוב
גינון מתוכנן
3.270 ש"ח 8.376 ש"ח 2.169 ש"ח 7.3676 ש"ח 6.631 ש"ח

 

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • בחלק מהישובים ישנם הסדרים שונים (חקלאות תעשייה), הנתונים הנ"ל אינם מחייבים.