בהמשך להודעה קודמת עפ"י כללי המים יש לעדכן מס' נפשות אחת ל-3 שנים כלהלן:

למלא תצהיר (קיים באתר) ,לצרף צילום ת.ז +ספח עם כתובת מעודכנת, לגבי ילדים מעל גיל 18 לצרף צילום ת.ז אישית שלהם .

במידה ולא יעודכנו מס' הנפשות , נאלץ להוריד את מספר הנפשות ל-2 לפי הוראת רשות המים

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה .