בח-ן דצמבר 2019 דווחו נתוני צריכת מים מצטברת כוללת (גם לא ביתית)

בח-ן ינואר 2020 ידווחו לצרכנים נתוני צריכה מצטברת ביתית לשנת 2019 לשימוש הנדרש .