מבנה האגודהאגודה מרכזית שיתופית מימי מבואות ירושלים –מימי- נוסדה בשנת 1968 ע"י מושבים במועצה האזורית מטה יהודה

מטרות האגודה:

  • לתת שירותים בתחום ניהול המים של הישובים שבאחריותה
  • לתת מענה לצרכנים באופן שוטף ומשביע רצון
  • לשמש כמוקד צרכני לביצוע תשלומים ,ברורים וטפול הקשורים לצריכה ותעריפי מים
  • לשמש כמוקד למקרים של תקלות באספקת שירותי המים בישובים
  • לתת מענה באמצעות האינטרנט לבקשות הצרכנים כגון: עדכון נפשות, הטבת אוכלוסיות מיוחדות(בצירוף מסמכים נדרשים כדין) ומתן מענה וטיפול מקצועי לתקלות הקשורות לצריכת המים בישובים בפרק זמן מינימלי
  • שדרוג שרות ומידע לצרכנים בעיקר בנושאים הקשורים למעקב אחרי צריכות חריגות ,ומתן הודעה מוקדם ככל האפשר למניעת נזקים
  • אגודת מימי מבואות ירושלים קוראת לקהל הצרכנים להשתמש בשרותי האתר ע"מ לקבל נתונים ומענה בזמן אמת ובאופן שקוף זמין ונוח.

האתר מעודכן לפי הצורך בשירותים ובמידע נוסף רלוונטי.

 

שלכם ולשירותכם