דלג לתוכן העמוד

כללי

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מה עלי לעשות על מנת להתקין שעון ביתי?

להמציא אישור התקנת שעון מהיישוב.

חתימה על חוזה במשרדי מימי 

להצטיד בת.ז

לשלם מקדמה על חשבון התקנת השעון בסך 1,755 ₪ (תשלום זה הוא עבור התקנה) .

מה עלי לעשות על מנת להתקין שעון חקלאי?

 • לקבל הפנייה מהישוב להתקנת שעון חקלאי.
 • לספק מכתב מהישוב על הקצאת כמות מים לצרכן.
 • לחתום על הצהרה שאומרת שהמים משמשים לצריכה חקלאית בלבד (טופס הצהרה חקלאית). 
 • לבצע תשלום על חשבון התקנת שעון (בהתאם לקוטר השעון).

מהם תעריפי המים?

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים והם נגזרת של מצב משק המים והעלויות הדרושות, ניהולו ופיתוחו.
התעריף הביתי נקבע על פי מספר הנפשות במשק.

התעריפים המעודכנים לתאריך 1/7/20:

ביתי א'
(לפי 3.5 מ"ק לנפש לחודש)
ביתי ב'
(מעבר להקצאת מחיר א')
חקלאי א'
(מחיר לפי הקצבה)
כללי/תעשייה גינון מתוכנן
3.2370 ש"ח 8.4300 ש"ח 2.1260 ש"ח 7.7299 ש"ח 6.5250 ש"ח

 

 • המחירים אינם כוללים מע"מ.
 • בחלק מהישובים ישנם הסדרים שונים (חקלאות תעשייה), הנתונים הנ"ל אינם מחייבים.

כיצד עלי לעדכן את מספר הנפשות?

יש למלא טופס הצהרת נפשות ולשלוח צילום ת.ז + ספח (בן 18 ומעלה חייב להציג תעודת זהות בנפרד)

 • לא מופיע כתובת בספח:
  יש ליצור קשר עם תאגיד /אגודת המים המטפלת באותה הכתובת ולבקשה אישור על אי צריכת מים של הצרכן לפי ת.ז בכתובת המצוינת בספח או לבצע שינוי כתובת במשרד הפנים .

 • עובד זר:
  יש לשלוח צילום דרכון + אישור שהייה.

למעבר לטופס לחצו כאן